ตลาดปัฐวิกรณ์

ชื่อที่จอดรถ : ตลาดปัฐวิกรณ์
ที่ตั้ง : ถนนนวมินทร์ 70 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
ประเภท : กลางแจ้ง
ราคา :

Visitors: 709,451